Szkoła Średnia

Zajęcia odbywają się w grupach 4-12-osobowych i są prowadzone przez doświadczonego lektora. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe poznając wszystkie elementy języka obcego
od strony praktycznej. Duży nacisk kładziony jest na umiejętność wymiany informacji w języku obcym, przede wszystkim w mowie a także w formie pisemnej. Podczas trwania kursu postępy uczniów są stale
monitorowane przy pomocy testów pisemnych i ustnych. Pod koniec roku szkolnego uczniowie przystępują do pisemnego i ustnego egzaminu. Lekcje prowadzone są również pod kątem przygotowania do nowej matury z języka obcego. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, na które uczniowie trafiają w oparciu o wynik testu kwalifikacyjnego.

Uwaga tegoroczni maturzyści !!!

Mamy dla was wyjątkową ofertę kursu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka obcego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego lektora posiadającego uprawnienia egzaminatora maturalnego w oparciu o najnowsze materiały szkoleniowe rekomendowane przez MEN. Podczas kursu uczniowie mają okazję powtórzyć materiał gramatyczny i leksykalny omawiany w szkole średniej oraz uzupełnić go o nowe zagadnienia wymagane na maturze. Kurs rozwija w uczniach wszystkie umiejętności posługiwania się językiem obcym,to jest pisanie, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego oraz przede wszystkim mówienie. Uczniowie zapoznają się również z różnymi technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi im poczućsię pewnie podczas samego egzaminu. Podczas trwania kursu postępy uczniów są stale monitorowane poprzez szereg testów kontrolnych.

Zobacz również: GIMNAZJUM
Kreator stron www - szybka strona internetowa