DLA MŁODZIEŻY

Standardowe zajęcia odbywają się w małych grupach od 4 do 12 osób i są prowadzone przez doświadczonego lektora. Słuchacze doskonalą swoje umiejętności językowe poznając wszystkie elementy języka obcego od strony praktycznej. Duży nacisk kładziony jest na umiejętność wymiany
informacji w języku obcym, przede wszystkim w mowie a także w formie pisemnej. Podczas trwania kursu postępy słuchaczy są stale monitorowane przy pomocy testów pisemnych i ustnych. Pod koniec
roku szkolnego uczniowie przystępują do pisemnego i ustnego egzaminu. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, na które słuchacze trafiają w oparciu o wynik testu kwalifikacyjnego.
Ilość godzin lekcyjnych w kursie standardowym: 120
Zajęcia: dwa razy w tygodniu 2x45 minut lub raz w tygodniu 120 minut.( zajęcia weekendowe)
Zajęcia odbywają się w dni nie sąsiadujące ze sobą, np. poniedziałki
i środy lub wtorki i czwartki oraz soboty ( kursy weekendowe)


Zobacz również:
    GIMNAZJUM                         SZKOŁA ŚREDNIA 
Kreator stron www - szybka strona internetowa