Business English

Kurs ten przeznaczony jest głównie dla osób posługujących się językiem angielskim w kontaktach zawodowych. Celem kursu jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z fachowym słownictwem dotyczącym takich dziedzin jak handel, bankowość, marketing, itp. Podczas trwania kursu postępy uczniów są stale monitorowane przy pomocy testów pisemnych i ustnych. Pod koniec pierwszego semestru a także na koniec roku szkolnego uczniowie przystępują do pisemnego i ustnego egzaminu.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka angielskiego ogólnego przynajmniej na poziomie B1( średnio-zaawansowany).

Sprawdź również DLA DOROSŁYCH  DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ

DLA GRUP ZAWODOWYCH
Kreator stron www - szybka strona internetowa