Dla wyjeżdżających za granicę

Krótkie, najczęściej trzymiesięczne kursy językowe przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę
zarówno w celach turystycznych jak i zawodowych. Celem kursu jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z elementami języka obcego przydatnymi w kontaktach za granicą. Tematyka kursu oscyluje głównie wokół takich dziedzin życia jak zakupy, korzystanie z publicznych środków transportu,poszukiwanie pracy, korzystanie z pomocy medycznej, itp. Duży nacisk kładziony jest na umiejętność wymiany informacji w języku obcym przede wszystkim w mowie. Podczas trwania kursu postępy uczniów są stale monitorowane przy pomocy testów pisemnych i ustnych. Pod koniec kursu słuchacze przystępują do pisemnego i ustnego egzaminu. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, na które słuchacze trafiają w oparciu o wynik testu kwalifikacyjnego ( nie dotyczy zupełnie początkujących).

Szczegóły w sekretariacie szkoły lub pod numerami tel. 34 363 63 63 lub 505 784 182


Zobacz również  DLA DOROSŁYCH    BUSINESS ENGLISH 

  DLA GRUP ZAWODOWYCH
Kreator stron www - szybka strona internetowa