Dla dorosłych

Zajęcia odbywają się w grupach 4-12-osobowych i są prowadzone przez doświadczonego lektora. Słuchacze doskonalą swoje umiejętności językowe poznając wszystkie elementy języka obcego od strony
praktycznej. Duży nacisk kładziony jest na umiejętność wymiany informacji w języku obcym, przede wszystkim w mowie. Oprócz nauki języka ogólnego słuchacze zapoznają się również z elementami języka specjalistycznego, co umożliwia im posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych. Podczas trwania kursu postępy uczniów są stale monitorowane przy pomocy testów pisemnych i
ustnych. Pod koniec roku szkolnego słuchacze przystępują do pisemnego i ustnego egzaminu. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, na które słuchacze trafiają w oparciu o wynik testu kwalifikacyjnego( nie dotyczy zupełnie początkujących).

Kreator stron www - szybka strona internetowa