Dla grup zawodowych

Kursy przygotowywane na zamówienie dla poszczególnych grup zawodowych poprzedzone gruntowną analizą potrzeb językowych tychże grup. Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie pracowników danej branży do swobodnego posługiwania się językiem specjalistycznym w kontaktach zawodowych.
Istnieje możliwość zorganizowania zajęć na terenie firmy.

Zobacz również: DLA DOROSŁYCH      BUSINESS ENGLISH

                          DLA FIRM                DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ
Kreator stron www - szybka strona internetowa